Interweniuję w sprawie małej, podwrocławskiej Goszczyny, gdzie działa modelowo szkoła XXI wieku. Od 10 lat tworzy ją - wraz z zaangażowanymi rodzicami - zgrany zespół Fundacji Świat Dzieci i Dorosłych, grono wspaniałych nauczycieli, pedagogów i specjalistów.


Renoma placówki prowadzącej wzorowo edukację włączającą i w pełni zabezpieczającej potrzeby dzieci z deficytami i niepełnosprawnościami, już dawno przekroczyła granice Dolnego Śląska. Do szkoły ustawiają się kolejki rodziców, którzy chcą zapisać tam swoje dzieci i nauczycieli, którzy chcą tam pracować. Co więcej, szkoła utrzymuje się jedynie z subwencji oświatowej i nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla gminy Domaniów.


Wydawałoby się idylla i powód do dumy dla Wójta - ale nie, od 7 lat gmina usiłuje przejąć budynek szkoły. Niestety umowa użyczenia kończy się w tym roku - a wójt nie chce rozmawiać o jej przedłużeniu. Gmina chce przejąć szkołę, jednak nikt nie wierzy, że placówka prowadzona przez gminę ma szansę być choć namiastką tego, czym szkoła w Goszczynie jest 10 lat - miejscem bezpiecznym, przyjaznym i w pełni, profesjonalnie odpowiadającym na potrzeby każdego ucznia.


Ale nie poddamy się! Liczymy na refleksję samorządu - każdą złą decyzję można cofnąć i o to apeluję wraz z nauczycielami, rodzicami i uczniami!